Forhåndsstemme i distriktet

Forhåndsstemme i distriktet

Forhåndsstemme i distriktet?
Forhåndsstemming er avgivelse av stemme i forkant av den ordinære valgdagen
den 9. september 2019
Dette er de tre stedene i distriktet der du kan bruke din forhåndsstemme:
15. august Straumsbukta og Vikran skole og barnehage 15.00-18.00
20. august Sjursnes bo- og servicesenter 15.00-18.00
22. august Tromvik skole 15.00-18.00
I forhåndsstemmeperioden har du mulighet til å stemme i en annen kommune enn
hjemkommunen din. På Tromsø kommunes nettsider er det mer informasjon om
forhåndsstemming i Tromsø by og nærliggende områder.