Fellesårsmøte for utviklingslagene i Tromsø.

15. og 16. mars deltok leder og kasserer på fellesårsmøtet for utviklingslagene i Tromsø kommune. Det er særlig to tema som vi vil informere om.
Fibernett.
Leif Bjørn Walle fra Nordix data orienterte om avtalen med Tromsø kommune og fremdriften med utbyggingen. Det ble redegjort for bakgrunnen og rammen rundt avtalen mellom kommunen og Nordix data.
Vi har blitt enige med lagene i Oldervik, Breivikeidet og Jøvik om å arbeide sammen om å få fiber til våre bygder.Vi har avtalt med Nordix data om et møte og må regne med å bruke tid på dette. Utviklingslaget har satt denne saken som den viktigste saken vi har å arbeide med.
Kystsoneplan.
Jan Einar Reiertsen og Nils Kristian Sørheim Nilsen fra Tromsø kommune orienterte om arbeidet som gjøres med ny kystsoneplan for kommunen. Arbeidet er godt i gang og skal ut på høringsrunde til høsten. Presentasjonen ble mye sentrert rundt oppdrettsanlegg og utlysing av nye konsesjoner for slike. Men kystsoneplan skal ivareta alle hensyn slik at alle kan komme med innspill under høringsrunden til høsten.
For interesserte så kan dokumentene sees her: