Årsmøte.

Sjursnes utviklingslag avholder årsmøte torsdag 23. februar 2023 kl. 18.00 på Sjursnes Bo- og Servicesenter.

Saker som ønskes behandlet i årsmøtet må være laget i hende senest 20. februar d.å.      

Styret i Sjursnes utviklingslag