Velkommen til sjursnesnytt.no


Bilde: Sjursnes Utviklingslag er på nett!

Sjursnes utviklingslag har bestemt seg for å publisere sin egen nettside med nyheter og informasjon fra bygda. 

Vedtaket om en egen nettside for Sjursnes ble gjort i styremøte 23.01.2014. Styret var enstemmig om at en slik portal var nødvendig for å nå raskt nok ut til bygdas befolkning og andre som har interesse av informasjon fra Sjursnes. Vi vil publisere informasjon fortløpende som den kommer oss i hende, og håper alle benytter seg av mulighetene som denne nettsiden gir oss.

Av: Bjørn-Even Salamonsen