Referat fra årsmøte

Det ble avholdt kombinert informasjonsmøte angående nye kloakkrav og årsmøte i utviklingslaget 22.2.2014.

Tradisjonen tro er det årsmøter for lag og foreninger på denne tiden av året. Sjursnes utviklingslag valgte å samkjøre dette med et informasjonsmøte for bygdas befolkning vedrørende de nye kloakkravene som kommunen har kommet med.

Stort oppmøte.
Det gleder styret at så mange tok turen på informasjonsmøtet. Dette er nok et tema som berører mange, og alle som kom bar på spørsmål og usikkerhet knyttet til dette. Vi håper alle fikk de svar de hadde behov for. Hvis det henger igjen noe som ikke ble berørt er det bare å ta kontakt via vårt kontaktskjema så formidler vi kontakt med Vann og avløpsseksjonen i kommunen.

Forlot møtet.
Dessverre var årsmøtet lagt til innspurthelga for OL, og de aller fleste som deltok på informasjonsmøtet valgte å forlate når dette var over.
For de som ble igjen vartet varaordfører Annie Skogman opp med en tale til årsmøtet, og åpnet også for diskusjon vedrørende punkter som var av interesse. Situasjonen med dårlig internettforbindelse var selvfølgelig et av de heteste temaene, men Skogman kunne ikke love at vi fikk fiberlinje hit med det første. Ellers ble det fremmet forslag om hjemmejournal for de som har besøk av hjemmetjenesten, og en egen vaktmestertjeneste for bygdas befolkning. Varaordføreren tok med seg disse tingene og videreformidlet til de riktige personene.

Nytt styremedlem.
Dessverre valgte styremedlem Line Strand og trekke seg, og det måtte velges inn nytt medlem. Raymond Mortensen var, blant flere, forespurt, og han takket ja til å stille. Han ble enstemmig valgt som nytt styremedlem.
Viser for øvrig til protokollen fra møtet som ligger nedenfor.

Årsmøteprotokoll