Forslag til ny skolestruktur.

Styret i Sjursnes utviklingslag har sendt denne uttalelsen angående byrådets forslag til ny skolestruktur i distriktet til avisene Nordlys og Tromsø. Saken tas opp på årsmøtet 21.2.2015. Byråd for utdanning, Anna Amdal Fyhn vil legge fram forslaget og svare på spørsmål.

Uttalelse skole