Folkemøte om Ullsfjordforbindelsen

Breivikeidet samfunnshus onsdag 8. juni kl. 18.00.

Endelig er det klart for folkemøte om planarbeidet med UFB. Nedenfor ligger linker til dokumenter om planarbeidet. Lykke til med lesinga.

http://www.vegvesen.no/_attachment/1375758/binary/1111473?fast_title=Forslag+planprogram+h%C3%B8ring+av+regional+plan+fylkesveg+91+Ullsfjordforbindelsen.pdf

http://www.vegvesen.no/_attachment/1375762/binary/1111474?fast_title=Silingsnotat%2C+forslag+til+planprogram.pdf

http://www.vegvesen.no/_attachment/1375786/binary/1111571?fast_title=Ullsfjord+-+Oversikt+over+alle+alternativer.pdf

http://www.vegvesen.no/_attachment/1375921/binary/1111574?fast_title=Ullsfjord+-+Oversikt+over+gjeldende+alternativ.pdf

http://www.vegvesen.no/_attachment/1375924/binary/1111575?fast_title=Ullsfjord+-+Oversikt+over+forkastede+alternativ.pdf