Sjursnes valgkrets er historie.

15. februar 2017 mottok Sjursnes utviklingslag melding om at Sjursnes valgkrets slås sammen med Ramfjord valgkrets. Det betyr mest sannsynlig at det er Ramfjord som blir stedet for å avgi stemme.

Saken har vært på høring og Sjursnes utviklingslag gikk i sin høringsuttalelse mot å slå sammen Sjursnes og Ramfjord valgkretser.

Nedenfor er gjengitt svaret vi fikk etter at saken ble vedtatt i Tromsø kommunes formannskap.

Til info

 I går vedtok Formannskapet (Valgstyre) at Sjursnes valgkrets slås sammen med Ramfjord valgkrets.

 I forhold til vedtaket som ble gjort så vil vi informere om at det også i år vil bli satt av en dag hvor det vil være mulig å forhåndsstemme på Sjursnes Bo – og Servicesenter.

Dvs også de som ikke bor på Bo- og servicesenteret vil ha mulighet til å komme innom og avlegge stemme.

 Vi skal forsøke så langt som mulig å få gitt info om dette men ber om at dere som utviklingslag også informerer.

Dato for når  det vil være forhåndsstemming er ikke satt enda. I 2015 var det den 21.august.

 Dersom noe er uklart er det bare å ta kontakt.

Med vennlig hilsen

Marlene Uvsløkk
Enhetsleder
Servicetorget

Tlf: 95089133 |
marlene.uvslokk@tromso.kommune.no

 

All e-post til Tromsø kommune behandles i samsvar med offentlighetsloven, hvilket medfører at innholdet kan bli offentliggjort.