INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SJURSNES UTVIKLINGSLAG.

Årsmøtet avvikles onsdag 28. februar 2015 klokken 19.00 på Sjursnes Bo- og Servicesenter.

 Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 22.2.2017.