Ullsfjordforbindelsen må prioriteres.

Til fylkestinget og fylkesråd for samferdsel og miljø.

 Ullsfjordforbindelsen må prioriteres.

 Fylkesråden for samferdsel i Troms har utarbeidd forslag til handlingsplan for regional transportplan (RTP). Forslaget innebærer at arbeidet med Ullsfjordforbindelsen skal settes på vent, dette på tross av vedtatt RTP og vedtak i fylkestinget.

RTP sier at reguleringsplan for Ullsfjordforbindelsen skal fullføres i planperioden 2018-2029, mens forslaget til handlingsplan ikke setter av midler til dette arbeidet. Regional plan for Ullsfjordforbindelsen er under utarbeidelse og skal ferdigstilles i løpet av høsten 2018 og legges fram for fylkestinget i oktober i år. Fylkestinget må umiddelbart gjøre vedtak for å følge opp vedtatt RTP og sikre finansieringa av reguleringsplanarbeidet umiddelbart. Dette vedtaket må spikres inn i ny handlingsplan.

Ullsfjordforbindelsen er et alt for viktig prosjekt til å bli utsatt i påvente av bedre tider. Nytteverdien av prosjektet går langt utenfor Ullsfjord/Lyngenområdet og innebærer en lønnsomhet som ingen andre prosjekt i fylket kan oppvise. Nord-Troms vil få en mye kortere veg til Tromsø og resten av Troms. Bedre regionreform enn Ullsfjordforbindelsen finnes ikke i dag.

Fylkestinget har tidligere vært klar på at Ullsfjordforbindelsen må realiseres raskt og sees i sammenheng med ny Fv-91 på Breivikeidet og rassikring av Fv-293 Holmbuktura. Det er også gjort vedtak om at ny konsekvensutredning (KVU) for veisystemet i Tromsø-regionen må ta hensyn til arbeidet med ny Ullsfjordforbindelse og sørge for at KVU ikke forstyrrer fremdriften av Ullsfjordforbindelsen.

Vi ber Troms fylkesting og fylkesråden for samferdsel fortsette sitt gode arbeid med å sikre en rask realisering av Ullsfjordforbindelsen.

 

Jøvik utviklingslag

Lakselvbukt utviklingslag

Breivikeidet utviklingslag

Sjursnes utviklingslag