10 på topp

LOGO TPT2016

Her vil vi legge ut nytt om årets 10 på topp. Det er 13 turer med på årets program og disse kan brukes om igjen dersom det ikke holder. Disse er:

 1. Lavangstinden
 2.  Karltinden
 3. Nakkefjellet
 4. Ramnhaugen
 5. Reiervikåsen
 6. Elvhaugen
 7. Sennedalsåsen
 8. Knausen
 9. Gammen
 10. Middagshaugen
 11. Skogneshytta
 12. Skognesåsen
 13. Svarthammeren

Kartfiler for de enkelte turene finnes nede på sida og kan lastes ned og skrives ut. Kart blir lagt ut etter hvert som turene blir merka og klare. Kartfilene er tenkt som informasjon, det er den enkeltes ansvar å vite hvor man er og skal. Bruk derfor kart og kompass, særlig på de lengste turene. Fjellvettreglene gjelder også sommerstid og dårlig vær kan komme fort og uventa.

Vi gjør det slik i år at det inne i postkassene legges ark for summering av navn, topp,kode, navn, antall turer på hver topp osv. Deltagelsen er gratis for alle fordi vi har fått inn støtte fra lokale sponsorer. Til høsten vil det bli trukket ut noen heldige vinnere av fine premier.

3 Kart Nakkefjellet:

Nakkefjellet

4 Kart Ramnhaugen:

ramnhauen

5 Kart Reiervikåsen:

reieråsen

6 Kart Elvhaugen:

Elvhaugen

7 Kart Sennedalåsen:

sennedalsåsen

9 Kart Gammen:

gammen

10 Kart Middagshaugen:

Middagshaugen

12 Kart Skognesåsen:

Skognesåsen

God tur.