Årsmøte i Sjursnes utviklingslag

Sjursnes utviklingslag avholder årsmøte onsdag 12. februar 2020 kl. 19.00 på Sjursneskroa.

Saker som ønskes behandlet i årsmøtet må være laget i hende senest 5. februar d.å.           

Styret i Sjursnes utviklingslag

Årsmøte.

Sjursnes utviklingslag avholder årsmøte torsdag 24. februar 2022 kl. 18.00 på Elvestua.

Saker som ønskes behandlet i årsmøtet må være laget i hende senest 16. februar d.å.           

Styret i Sjursnes utviklingslag