17. mai 2018 på Sjursnes.

Program for dagen.

Kl. 11.00:                 Gudstjeneste i Ullsfjord kirke.

Kl. 11.45:                 Oppstilling og togavgang.

Kl. 12.30:                  Tale for dagen v/Ingeborg.

Kl. 12.35:                 17. maikomiteen overleverer arrangementet til Skoleturgruppa og Skognes IL. Kafe i gymsalen, leker og konkurranser. Tradisjonell 17. mai-feiring.

Kl. 15.00:                 Avslutning.

Alle er hjertelig velkomne!

Arr: Skognes IL og Skoleturgruppa.

Sjursnes valgkrets er historie.

15. februar 2017 mottok Sjursnes utviklingslag melding om at Sjursnes valgkrets slås sammen med Ramfjord valgkrets. Det betyr mest sannsynlig at det er Ramfjord som blir stedet for å avgi stemme.

Saken har vært på høring og Sjursnes utviklingslag gikk i sin høringsuttalelse mot å slå sammen Sjursnes og Ramfjord valgkretser.

Nedenfor er gjengitt svaret vi fikk etter at saken ble vedtatt i Tromsø kommunes formannskap.

Til info

 I går vedtok Formannskapet (Valgstyre) at Sjursnes valgkrets slås sammen med Ramfjord valgkrets.

 I forhold til vedtaket som ble gjort så vil vi informere om at det også i år vil bli satt av en dag hvor det vil være mulig å forhåndsstemme på Sjursnes Bo – og Servicesenter.

Dvs også de som ikke bor på Bo- og servicesenteret vil ha mulighet til å komme innom og avlegge stemme.

 Vi skal forsøke så langt som mulig å få gitt info om dette men ber om at dere som utviklingslag også informerer.

Dato for når  det vil være forhåndsstemming er ikke satt enda. I 2015 var det den 21.august.

 Dersom noe er uklart er det bare å ta kontakt.

Med vennlig hilsen

Marlene Uvsløkk
Enhetsleder
Servicetorget

Tlf: 95089133 |
marlene.uvslokk@tromso.kommune.no

 

All e-post til Tromsø kommune behandles i samsvar med offentlighetsloven, hvilket medfører at innholdet kan bli offentliggjort.

Folkemøte om Ullsfjordforbindelsen

Breivikeidet samfunnshus onsdag 8. juni kl. 18.00.

Endelig er det klart for folkemøte om planarbeidet med UFB. Nedenfor ligger linker til dokumenter om planarbeidet. Lykke til med lesinga.

http://www.vegvesen.no/_attachment/1375758/binary/1111473?fast_title=Forslag+planprogram+h%C3%B8ring+av+regional+plan+fylkesveg+91+Ullsfjordforbindelsen.pdf

http://www.vegvesen.no/_attachment/1375762/binary/1111474?fast_title=Silingsnotat%2C+forslag+til+planprogram.pdf

http://www.vegvesen.no/_attachment/1375786/binary/1111571?fast_title=Ullsfjord+-+Oversikt+over+alle+alternativer.pdf

http://www.vegvesen.no/_attachment/1375921/binary/1111574?fast_title=Ullsfjord+-+Oversikt+over+gjeldende+alternativ.pdf

http://www.vegvesen.no/_attachment/1375924/binary/1111575?fast_title=Ullsfjord+-+Oversikt+over+forkastede+alternativ.pdf

Ny FV 91 – fergefri forbindelse over Ullsfjorden.

Ullsfjordforbindelsen bilde

Denne vegforbindelsen vil bety stor innsparing for trafikken mellom Tromsø og Nord-Troms/Finnmark og vil i tillegg bety rassikker veg for befolkninga på begge sider av Ullsfjorden. Denne forbindelsen har vært på vegplanene helt tilbake i 1970-årene. Statens vegvesen er i gang med planlegging av forbindelsen og venter å gjøre denne ferdig i løpet av 2018/2019.

Ullsfjord er den delen av Tromsø kommune som trenger denne forbindelsen aller mest. Rasstengte veger er det største hinder for å beholde bosettinga i bygdene. Det er lite attraktivt å bo på en plass der alt stopper opp flere gang i løpet av vinteren, jobb, skole, barnehage og egentlig alt blir utilgjengelig. Det er ikke tilfeldig at Ullsfjorden er den delen av Tromsø som har tapt mest de siste tiårene av bosetting, næringsvirksomhet og ikke minst ungdom.

Tromsø kommune vil vinne mer enn andre kommuner på å få en sikrere og kortere forbindelse østover. Arbeidet som er gjort til nå for å realisere prosjektet er det imidlertid Lyngen kommune som har æra for. Vi forventer at Tromsø kommune i framtida tar skikkelig tak i denne saken og bidrar til at forbindelsen blir virkeliggjort snarest mulig.

Det er opp til lokal- og fylkespolitikerne å gjøre de vedtak som er nødvendig for at dette prosjektet får fart også når planlegginga er ferdig. Fergefri forbindelse over Ullsfjorden er et av de mest lønnsomme vegprosjekt i regionen og vil innebære helt nye muligheter innafor næringsliv, bosetting og samfunn for hele området, langt utenfor selve Ullsfjorden. Det må arbeides for at prosjektet igangsettes straks planlegginga er ferdig.

Ullsfjordforbindelsen løser flere problem med rasutsatt vei og avstenging av områder. Den gir rassikker vei fra Tromsø til Kvænangsfjellet og flere problemer i Ullsfjorden. Samtidig vil det øke behovet for sikring av FV 293, Holmbuktura, fordi trafikken på denne vegen vil øke etter utbygging av Ullsfjordforbindelsen. Forbindelsen gir store samfunnsinntekter som er 3,5 ganger investeringen, dette er unikt for vegprosjekt i denne regionen. Redusert avstand mellom Finnmark/Nord-Troms – Tromsø med 115 km. Den gir også store miljøgevinster og rimeligere og bedre kollektivløsninger. Dette ifølge en mulighetsstudie utført av Ullsfjordforbindelsen AS og Sjurelv AS.

 

Fibertilknytning på Sjursnes.

Ønsker du fibertilknytning til din bolig på Sjursnes, fyll inn dine opplysninger og send meldingen som en sms til nummeret på toppen. Ønsker du mer info eller ønsker fiber i din fritidsbolig ring Fredrik Gilhuus på telefon 46780031.

FiberFiber2

Informasjonsmøte om fiberutbygging på Sjursnes.

«Telenor og Canal Digital Kabel har gleden av Ã¥ invitere til folkemøte for Ã¥ informere om fiberprosjektet i Sjursnes.

Møtet avholdes på Sjursnes Skole (Gymsalen), mandag 01.02 kl 1800.

Det vil bli opplyst om Telenors planer for utbygging av fiberkabel i nærområdet.
Det vil gis detaljer om hva et OT-prosjekt er (Offentlig Tilskudd)
Produkter/priser/pakker og mye mer.

Det blir mulighet for å stille spørsmål etter møtet.

Hjertelig velkommen!

Mvh

Telenor og Canal Digital Kabel

SpørsmÃ¥l? Send SMS til 46780031»

Utsatt informasjonsmøte om kraftutbygging.

Før vatnet styrter utfor kanten. Suorten. Lakselvtindan.JPG (articledisplay)

Vi har tidligere annonsert å arrangere informasjonsmøte om denne kraftutbygginga 20. februar i år. Nå er det mye som fortsatt ikke er avklart i følge partene i utbygginga.

Vi vil sammen med Troms Kraft AS, Troms Kraft Nett AS og Nordkraft AS  arrangere et slikt møte etter påske. Partene er nå inne i en hektisk fase med avklaring av ulike løsninger og alternativer. Dette skjer i nært samarbeid mellom  de nevnte aktørene. Målet er å ha en første avklaring på dette klar rundt påsketider i år.

Tidspunkt og sted for møtet vil bli annonsert når dette er avklart.