Referat fra skolebussturen med politikere.

Invitasjon om turen ble sendt til alle gruppeledere for partiene i kommunestyret i Tromsø¸ og til NRK, Nordlys og Tromsø. Dato for turen, 12. mars, ble satt for å rekke å gjennomføre turen før kommunestyrets behandling som var satt til 25. mars. Denne saken er seinere utsatt til kommunestyrets møte 29. april. Saken ble omtalt i avisa Tromsø¸ tirsdag 3. mars.

Responsen var god og på turen stilte disse: Rolleiv Lind fra Høyre, Jens Ingvald Olsen fra Rødt, Gunhild Johansen og Terje Håkstad fra SV, Kristin Røymo fra AP, Kine Bergheim Johansen fra Venstre og Anni Skogman fra FRP. Sp, KRF og MDG var ikke med. Fra oss stilte Tom Vidar Hauan, Jens Sørensen og Torgeir Olsen. Vi var forsterka med Tone Moe fra foreldreutvalget ved Sjursnes skole og Arnold Hauan som kjentmann og guide. Inge Skognes ble med på turen Sjursnes- Stordalen- Sjursnes.

Buss ble leid inn fra Cominor og tok med politikerne hele veien fra Prostneset kl. 10.30. Avgang fra Fagernes skole kl. 11.00. Videre kjørte vi FV 91 til Breivikeidet fergekai, tilbake til vegkryss ved Hov og videre langs FV 51/52 til Skaidi – Sjursnes – Skarmunken – Stordalsstrand. Da har vi vært gjennom hele skolebussruta som vi regner med at elever fra bygda vår må kjøre for å komme seg til Ramfjord skole. Denne turen brukte vi 1 time, 45 minutter på med tre korte stopp underveis.

Etter retur til Sjursnes skole fikk vi endelig mat. Turid hadde diska opp og vi fikk gryterett med tilbehør servert. Etterpå ble det kake a la Sølvi til dessert sammen med kaffe og te. Etter dette fikk alle en omvisning på skolen med Inge som guide før vi returnerte til kakebordet og en liten oppsummering av turen og der politikerne fikk lov til å si sin mening om byrådets forslag til skolestruktur i distriktene og spesielt om det som angår skoleelevene fra bygda Sjursnes.

Bussen returnerte til Fagernes og Prostneset med avgang fra Sjursnes kl. 15.10.

008
Mat ville alle ha.

Vi hadde lagt opp turen slik at den kunne gi politikerne et godt inntrykk av avstandene som er og kjørte den ruta som vi anser som er mest reell for skoleskyss fra bygda vår til Ramfjord skole.

Underveis ble det lagt stor vekt på å opplyse om rasfaren på de strekningene vi passerte, alle fikk utdelt raskart utarbeidd av Statens Vegvesen, vår høringsuttalelse om denne saken og utviklingslaget årsmelding for 2014. Rasfaren er et av de viktigste moment for oss og er ikke nevnt med et ord i høringsforslaget fra byrådet, derfor har vi valgt å legge stor vekt på hva dette medfører av risiko for elevene.

Videre fikk vi vist fram hvor i terrenget en ny FV 91 vil gå gjennom Breivikdalen, hvor Ullsfjordforbindelsen vil bli plassert og hva det vil innebære for bygda vår å få disse nye veiene.

Dessuten fikk vi anledning til å informere om den gode dugnadsinnsatsen som er gjort i bygda vår, utsiktsrydding, oppussing av Ullsfjord kirke og kirkegårdsvegen, ballbingen på skolen og alt det gode arbeidet som blir gjort i lag og foreninger. Planer for kraftutbygging og kurs- og konferansesenter på Skognes ble også satt på kartet.

På turen ble det også fortalt en god del historier om det vi fikk se gjennom vinduene og vi fikk ei svært god stemning etter hvert som bare ble bedre etter at alle fikk seg mat.

Tone fikk fram hvor viktig skolen er for bygda og hva det vil innebære å miste den som samlingsted for unge og voksne, også etter skoletid. Uten skole og barnehage vil vi ogå bli mye mindre attraktiv som bosted for unge familier med barn. Viktigheten av å ha skole/barnehage og det gode miljøet som er på skolen ble lagt merke til.

Etter omvisningen på skolen fikk alle politikerne endelig komme til orde. Alle sa at de var svært fornøyde med turen og hadde fått et helt annet innblikk i hva som er realitetene enn det som de hadde lest i høringsframlegget fra byrådet. De fleste var forsiktige med å komme med lovnader, men generelt så ville de som i dag sitter i opposisjon ikke støtte forslaget om å flytte elevene våre til Ramfjord, mens de som representerte flertallet hadde fått med seg gode argument som de ville ta med seg inn i partienes behandling av saken fram til kommunestyremøtet 29. april.

Vi har grunn til å være fornøyde med gjennomføringa av dette stuntet og ikke minst med at så mange kommunepolitikere ble med på turen. Vi har vist fram bygda og mye av det som skjer her på en fin måte og fått fram vårt engasjement skikkelig. Tusen takk til alle som har bidratt og til de politikerne som brukte en hel dag på oss her på Sjursnes.

Våre politikere på omvisning i skolen

Forslag til ny skolestruktur.

Styret i Sjursnes utviklingslag har sendt denne uttalelsen angående byrådets forslag til ny skolestruktur i distriktet til avisene Nordlys og Tromsø. Saken tas opp på årsmøtet 21.2.2015. Byråd for utdanning, Anna Amdal Fyhn vil legge fram forslaget og svare på spørsmål.

Uttalelse skole

Utsiktsrydding

Lørdag 11. oktober fortsetter vi utsiktsryddinga på strekninga Musnes – Fettelva.

Oppmøte ved snuplassen utafor Risteinen kl. 9.00.

Utviklingslaget stiller med drivstoff, kjedeolje, hansker, mat og drikke.

Du har bruk for utstyr som motorsag, ryddesag, handsag eller øks. Verneutstyr må dere sjøl sørge for å ha med.

Vi oppfordrer særlig grunneiere til å bli med, opprydding og eventuell brenning av ris og kvist blir opp til hver enkelt grunneier.

 

Vel møtt til enda en trivelig og svett lørdag.

PLAKAT utsiktsrydding

BÃ¥thavna i Reiervik

DSC_0072DSC_0085

Den nye båthavna til Reiervik Fisk er nå ankommet Reiervika.
Dugnadsgjengen er i gang med å ferdigstille anlegget til glede for alle båtinteresserte.

Søndag 10-8-14 ankom brygga med lastebåten MS Kristian With. Båten losset kaia utpå fjorden, og noen av bygdas båter tauet den inn til kaia. Mandagen kom et firma fra Tromsø og sørget for å belegge den alle veier, og torsdag 14.8 begynte en dugnadsgjeng å klargjøre utliggere, landgang mv. Det er fortsatt noen ledige plasser, sjekk facebooksiden til Reiervik Fisk for mer info.

 

Bedre internettkapasitet på skolen.

Gladmelding til alle på skolen/barnehagen. Vi har endelig fått dokumentert hvor dårlig internettkapasiteten på Sjursnes skole har vært og fått følgende svar fra Tromsø kommune:

«Vi har nÃ¥ foretatt en mÃ¥ling og fÃ¥tt den verifisert med Telenor, linja pÃ¥ Sjursnes skole er pÃ¥ 512 mb/s. Jeg har nÃ¥ tatt kontakt med Nordix data som til høsten vil kunne levere en 5 mb/s linje til Sjursnes skole, denne vil bli betydelig raskere nÃ¥r fiberen kommer utover pÃ¥ Lakselvbuktsida av fjorden i 2016. Det skal settes opp en ny sender pÃ¥ Sjursnes Ã¥sen i sommer. Vi hÃ¥per pÃ¥ Ã¥ kunne ha denne linja pÃ¥ plass til skolestart til høsten 2014.

Frode Seipäjärvi Kst. IT-sjef»

Det betyr at fra høsten av vil internett bli 10 ganger raskere enn i dag og fra 2016 vil denne hastigheta økes.