Om utviklingslaget

Kontaktinformasjon:

Sjursnes Utviklingslag
Stordalstrandvegen 112
9030 SJURSNES

Telefon leder Inge Skognes: 97762608
Hjemmeside: www.sjursnesnytt.no
Mail: post@sjursnesnytt.no
Org.nr. 998 785 138

Styret:

Leder: Inge Skognes
Nestleder: Roar Winther
Kasserer: Anbjørn Salamonsen
Sekretær: Torgeir Olsen

Styremedlemmer: Roar Winther, Anbjørn Salamonsen, Gunnar Skognes, Raymond Mortensen, Steffen Bruvold, og Steinar Larsen.

Varamedlemmer: Jens Sørensen, Arnold Hauan, Helga Berg Olsen, Keth Johansen, Torgeir Olsen og Tom Vidar Hauan.