Utsatt informasjonsmøte om kraftutbygging.

Før vatnet styrter utfor kanten. Suorten. Lakselvtindan.JPG (articledisplay)

Vi har tidligere annonsert å arrangere informasjonsmøte om denne kraftutbygginga 20. februar i år. Nå er det mye som fortsatt ikke er avklart i følge partene i utbygginga.

Vi vil sammen med Troms Kraft AS, Troms Kraft Nett AS og Nordkraft AS  arrangere et slikt møte etter påske. Partene er nå inne i en hektisk fase med avklaring av ulike løsninger og alternativer. Dette skjer i nært samarbeid mellom  de nevnte aktørene. Målet er å ha en første avklaring på dette klar rundt påsketider i år.

Tidspunkt og sted for møtet vil bli annonsert når dette er avklart.