Ny FV 91 – fergefri forbindelse over Ullsfjorden.

Ullsfjordforbindelsen bilde

Denne vegforbindelsen vil bety stor innsparing for trafikken mellom Tromsø og Nord-Troms/Finnmark og vil i tillegg bety rassikker veg for befolkninga på begge sider av Ullsfjorden. Denne forbindelsen har vært på vegplanene helt tilbake i 1970-årene. Statens vegvesen er i gang med planlegging av forbindelsen og venter å gjøre denne ferdig i løpet av 2018/2019.

Ullsfjord er den delen av Tromsø kommune som trenger denne forbindelsen aller mest. Rasstengte veger er det største hinder for å beholde bosettinga i bygdene. Det er lite attraktivt å bo på en plass der alt stopper opp flere gang i løpet av vinteren, jobb, skole, barnehage og egentlig alt blir utilgjengelig. Det er ikke tilfeldig at Ullsfjorden er den delen av Tromsø som har tapt mest de siste tiårene av bosetting, næringsvirksomhet og ikke minst ungdom.

Tromsø kommune vil vinne mer enn andre kommuner på å få en sikrere og kortere forbindelse østover. Arbeidet som er gjort til nå for å realisere prosjektet er det imidlertid Lyngen kommune som har æra for. Vi forventer at Tromsø kommune i framtida tar skikkelig tak i denne saken og bidrar til at forbindelsen blir virkeliggjort snarest mulig.

Det er opp til lokal- og fylkespolitikerne å gjøre de vedtak som er nødvendig for at dette prosjektet får fart også når planlegginga er ferdig. Fergefri forbindelse over Ullsfjorden er et av de mest lønnsomme vegprosjekt i regionen og vil innebære helt nye muligheter innafor næringsliv, bosetting og samfunn for hele området, langt utenfor selve Ullsfjorden. Det må arbeides for at prosjektet igangsettes straks planlegginga er ferdig.

Ullsfjordforbindelsen løser flere problem med rasutsatt vei og avstenging av områder. Den gir rassikker vei fra Tromsø til Kvænangsfjellet og flere problemer i Ullsfjorden. Samtidig vil det øke behovet for sikring av FV 293, Holmbuktura, fordi trafikken på denne vegen vil øke etter utbygging av Ullsfjordforbindelsen. Forbindelsen gir store samfunnsinntekter som er 3,5 ganger investeringen, dette er unikt for vegprosjekt i denne regionen. Redusert avstand mellom Finnmark/Nord-Troms – Tromsø med 115 km. Den gir også store miljøgevinster og rimeligere og bedre kollektivløsninger. Dette ifølge en mulighetsstudie utført av Ullsfjordforbindelsen AS og Sjurelv AS.