Årsmøte.

Sjursnes utviklingslag avholder årsmøte torsdag 24. februar 2022 kl. 18.00 på Elvestua.

Saker som ønskes behandlet i årsmøtet må være laget i hende senest 16. februar d.å.           

Styret i Sjursnes utviklingslag