Fellesårsmøte for utviklingslagene i Tromsø.

15. og 16. mars deltok leder og kasserer på fellesårsmøtet for utviklingslagene i Tromsø kommune. Det er særlig to tema som vi vil informere om.
Fibernett.
Leif Bjørn Walle fra Nordix data orienterte om avtalen med Tromsø kommune og fremdriften med utbyggingen. Det ble redegjort for bakgrunnen og rammen rundt avtalen mellom kommunen og Nordix data.
Vi har blitt enige med lagene i Oldervik, Breivikeidet og Jøvik om å arbeide sammen om å få fiber til våre bygder.Vi har avtalt med Nordix data om et møte og må regne med å bruke tid på dette. Utviklingslaget har satt denne saken som den viktigste saken vi har å arbeide med.
Kystsoneplan.
Jan Einar Reiertsen og Nils Kristian Sørheim Nilsen fra Tromsø kommune orienterte om arbeidet som gjøres med ny kystsoneplan for kommunen. Arbeidet er godt i gang og skal ut på høringsrunde til høsten. Presentasjonen ble mye sentrert rundt oppdrettsanlegg og utlysing av nye konsesjoner for slike. Men kystsoneplan skal ivareta alle hensyn slik at alle kan komme med innspill under høringsrunden til høsten.
For interesserte så kan dokumentene sees her:

Sjursnes Kroa mars – juli 2014

Her følger åpningsdatoer for Sjursnes Kroa i nevnte periode:

Lørdag 8. mars Krokveld med kromeny
Søndag 9. mars Søndagsmiddag (Pinnekjøtt og finnebiff)

Lørdag 29. mars Krokveld med kromeny
Søndag 30. mars Søndagsmiddag (Lammesteik og kylling/chips)

Lørdag 19. april Påskefest med musikk Jack Bjørkhaug (cc. 150,-)

Lørdag 3. mai Krokveld med kromeny
Søndag 4. mai Søndagsmiddag (Koteletter og saltkjøtt)

Lørdag 31. mai Krokveld med lørdagsbiff og kromeny

Lørdag 14. juni Krokveld med kromeny
Søndag 15. juni Søndagsmiddag (Ribbe og svinesteik)

Lørdag 28. juni Krokveld med kromeny
Søndag 29. juni Søndagsmiddag (Oksesmåsteik og kjøttkaker)

Lørdag 5. juli Krokveld med kromeny

Lørdag 12. juli Krokveld med kromeny
Søndag 13. juli Søndagsmiddag (Røkt svinekam og ovnsbakt biffsnadder)

Lørdag 19. juli Krokveld med kromeny og musikk

Lørdag 26. juli Krokveld med kromeny
Søndag 27. juli Søndagsmiddag (Lammesmåsteik og svinesteik)

Ã…pningstider:
Lørdager 18.00-02.00 (Matservering til kl 22)
Søndager 12.00-17.00

Tlf. Sjursnes Kroa: 97607848 / 91178871
Anledning for bestilling av lokalet med mat for arrangement av forskjellig slag, be om tilbud!

Referat fra årsmøte

Det ble avholdt kombinert informasjonsmøte angående nye kloakkrav og årsmøte i utviklingslaget 22.2.2014.

Tradisjonen tro er det årsmøter for lag og foreninger på denne tiden av året. Sjursnes utviklingslag valgte å samkjøre dette med et informasjonsmøte for bygdas befolkning vedrørende de nye kloakkravene som kommunen har kommet med.

Stort oppmøte.
Det gleder styret at så mange tok turen på informasjonsmøtet. Dette er nok et tema som berører mange, og alle som kom bar på spørsmål og usikkerhet knyttet til dette. Vi håper alle fikk de svar de hadde behov for. Hvis det henger igjen noe som ikke ble berørt er det bare å ta kontakt via vårt kontaktskjema så formidler vi kontakt med Vann og avløpsseksjonen i kommunen.

Forlot møtet.
Dessverre var årsmøtet lagt til innspurthelga for OL, og de aller fleste som deltok på informasjonsmøtet valgte å forlate når dette var over.
For de som ble igjen vartet varaordfører Annie Skogman opp med en tale til årsmøtet, og åpnet også for diskusjon vedrørende punkter som var av interesse. Situasjonen med dårlig internettforbindelse var selvfølgelig et av de heteste temaene, men Skogman kunne ikke love at vi fikk fiberlinje hit med det første. Ellers ble det fremmet forslag om hjemmejournal for de som har besøk av hjemmetjenesten, og en egen vaktmestertjeneste for bygdas befolkning. Varaordføreren tok med seg disse tingene og videreformidlet til de riktige personene.

Nytt styremedlem.
Dessverre valgte styremedlem Line Strand og trekke seg, og det måtte velges inn nytt medlem. Raymond Mortensen var, blant flere, forespurt, og han takket ja til å stille. Han ble enstemmig valgt som nytt styremedlem.
Viser for øvrig til protokollen fra møtet som ligger nedenfor.

Årsmøteprotokoll

Velkommen til sjursnesnytt.no


Bilde: Sjursnes Utviklingslag er på nett!

Sjursnes utviklingslag har bestemt seg for å publisere sin egen nettside med nyheter og informasjon fra bygda. 

Vedtaket om en egen nettside for Sjursnes ble gjort i styremøte 23.01.2014. Styret var enstemmig om at en slik portal var nødvendig for å nå raskt nok ut til bygdas befolkning og andre som har interesse av informasjon fra Sjursnes. Vi vil publisere informasjon fortløpende som den kommer oss i hende, og håper alle benytter seg av mulighetene som denne nettsiden gir oss.

Av: Bjørn-Even Salamonsen