INNKALLING TIL ÅRSMØTE.

Sjursnes utviklingslag avholder årsmøte 25. februar 2021 klokken 18.00 på Sjursneskroa.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 18. februar, kl. 18.00.

Sakene kan sendes post@sjursnesnytt.no

 Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut på www.sjursnesnytt.no en uke før årsmøtet.

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen styret